Latinsk navn: Recurvirostra avosetta
Engelsk navn: Pied avocet
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Klyder og stylteløbere

Klyden er en almindelig træk- og ynglefugl, der kommer til Danmark i marts og trækker bort igen til august/november. Klyderne yngler i små kolonier ved lavvandede kyster, på strandenge med kort græs samt på småøer og revler. Klyden svømmer ganske godt.

Kendetegn
Klyden er en slank og langbenet vadefugl med en kontrastrig fjerdragt. Fuglen er hvid med sort nakke og isse og sorte aftegninger på vingerne og halen. Benene er lyseblå, mens det lange næb er sort og kraftigt opadbøjet. Hannen og hunnen er ens.

Føde
Klyden lever af små krebsdyr, børsteorme, insekter og larver, som den finder på lavt vand.

Klyde - Recurvirostra avosetta - Pied avocet
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 77-80 cm
  • Længde: 42-45 cm
  • Vægt: 250-400 g
  • Max levealder: 27 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 23-25 dage
  • Ungetid: 25 dage
Vidste du det?
Sidst på sommeren samles klyderne i store flokke i Vadehavet for at raste, inden de trækker sydpå, hvilket sker sidst på efteråret i oktober-november. Fuglene overvinterer i Sydeuropa.