Latinsk navn: Coccothraustes coccothraustes
Engelsk navn: Hawfinch
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Kernebideren er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den kommer ofte på træk hertil nordfra. Kernebiderne holder mest til i høje træer, og derfor ser man dem ikke så ofte om sommeren. Men om vinteren ses de ved foderbrædtet, hvor de især spiser solsikkefrø.

Kendetegn
Kernebideren kendes på sin kraftige kropsbygning og det store hovede med det meget tykke og kraftige næb. Hovedet er lyst brunligt og nakken grå. Bag næbbet og på halsen har den en sort markering.

Føde
Kernebideren lever det meste af året af frø og kerner fra frugter. Ungerne fodres dog med insekter og larver.

Kernebider - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 29-33 cm
  • Længde: 18 cm
  • Vægt: 48-62 g
  • Max levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 3-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 11-14 dage
Vidste du det?
Kernebideren kan knuse sten fra både kirsebær og blommer med sit meget kraftige næb. På den måde får kernebideren fat i føde, som de fleste andre fugle ikke har mulighed for at få fat i.