Latinsk navn: Acrocephalus palustris
Engelsk navn: Marsh-warbler
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Sangere

Kærsangeren er en ret almindelig ynglefugl over hele landet, dog mere fåtallig i Vest- og Nordvestjylland. Fuglen yngler i fugtige sumpe, moser og enge med lave buske og høje, tætte urter. Den lever skjult i vegetationen. Kærsangeren er en trækfugl, der kommer til Danmark i maj og trækker mod syd i juli-september for at overvintre i Afrika.

Kendetegn
Kærsangeren er en lille sanger. Den er gråbrun til brunbeige med grønlig tone på ryggen. Undersiden er hvidgrå eller gulbeige. Kærsangeren sidder lavt over jorden skjult i buske og urter og synger om natten.

Føde
Kærsangere lever af edderkopper og insekter som myg, fluer, biller og bladlus.

Kærsanger - Acrocephalus palustris - Marsh-warbler
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 18-21 cm
  • Længde: 12,5-14 cm
  • Vægt: 11-15 g
  • Maks. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 10-15 dage
Vidste du det?
Kærsangerens sang er livlig med skiftende tempo og meget varieret. Kærsangeren kan nemlig imitere eller efterligne andre fugles sang og kald. Kærsangerne efterligner både danske fugle som gråspurv, solsort og landsvale samt forskellige afrikanske fugle.