Latinsk navn: Prunella modularis
Engelsk navn: Dunnock
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Jernspurve

Jernspurven træffes i Danmark hele året. En del jernspurve nordfra overvintrer i Danmark. Nogle jernspurve, som yngler i Danmark, overvintrer dog i Vest- og Sydeuropa. Jernspurven er aktiv tidligt om foråret, og den høres allerede synge i begyndelsen af marts.

Kendetegn
Jernspurven ligner er gråspurv eller en skovspurv, men den er mere spinkel. Den har tynde ben og et tyndt, spidst næb. Jernspurven er mørkere end skovspurven, og den har blågråt hovede og hals.

Føde
Jernspurve jager især insekter om foråret og om sommeren. Om efteråret og om vinteren lever de mest af frø og bær. Jernspurve opholder sig gerne i nærheden af mennesker, og man kan om vinteren se dem samle frø på på jorden under foderbrædterne.

Jernspurv - Dunnock - Prunella modularis
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 19-21 cm
  • Længde: 14 cm
  • Vægt: 19-24 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 12 dage
  • Ungetid: 12 dage
Vidste du det?
Jernspurven holder især til i lavt buskads. Den opholder sig mest nær jorden, hvor den finder sin føde. Hannen har meget travlt om foråret, fordi den kan have flere reder med unger at sørge for mad til.