Latinsk navn: Falco rusticolus
Engelsk navn: Gyrfalcon
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Jagtfalken er en sjælden vinter- og trækgæst i Danmark, hvor man kan se de store rovfugle i åbne vådområder, i marsken og ved strandenge. De jagtfalke, der kommer til Danmark, er ofte ungfugle, idet de voksne jagtfalke er standfugle. Jagtfalken yngler ikke i Danmark, men trækker længere nordpå til fjeld- og tundraområder. Jagtfalkene genbruger ofte andre fugles reder.

Kendetegn
Jagtfalken er den største af falkene, og den er normalt spraglet grå med hvid underside og små, sorte pletter. Den har desuden en mørkegrå hætte, lysegrå kinder og hvid strube. De unge falke er mere brunlige med lyse og mørke pletter. Hunnen er størst.

Føde
Falken lever især af havfugle og ryper, men tager også smågnavere, insekter og ådsler.

Jagtfalk - Falco rusticolus - Gyrfalcon
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 109-134 cm
  • Længde: 53-63 cm
  • Vægt (han): 800-1300 g
  • Vægt (hun): 1400-2000 g
  • Max levealder: ?
  • Kuldstørrelse: 3-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: ca. 35 dage
  • Ungetid: 46-56 dage
Vidste du det?
Jagtfalken kan variere meget i farven fra mørkegrå til snehvid. De fugle, vi ser i Danmark og resten af Skandinavien, er oftest gråspraglede. Men længere nordpå er jagtfalkens fjerdragt mere lys og hvid. Jagtfalke, der lever i Grønland, er fx ofte næsten helt hvide.