Latinsk navn: Circus pygargus
Engelsk navn: Montagu’s Harrier
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Hedehøgen er en sjælden ynglefugl i det sydvestlige Jylland på korn- og græsmarker, heder, enge og i åbne marskområder. Hedehøgen er en trækfugl, der kommer til Danmark i april/maj og trækker afsted igen til august/september for at overvintre i Afrika.

Kendetegn
Hedehøgen er en elegant kærhøg med lange, slanke vinger og lang hale. Hannen er gråblå med sorte vingespidser, sort vingebånd og lys bug med rustbrune til gråsorte længdestriber. Hunnen er brun med sort vingebånd, brede sorte tværbånd på halen, hvid overgump og rustrøde længdestriber på undersiden. Hedehøgen flyver lavt over jorden med højt løftede vinger.

Føde
Rovfuglens føde består af smågnavere, krybdyr, større insekter, fugleunger og småfugle. 

Hedehøg - Circus pygarcus - Montagu’s Harrier
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 98-110 cm
  • Længde: 44-45 cm
  • Vægt (han): 225-300 g
  • Vægt (hun): 300-450 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage
Vidste du det?
I nogle områder samarbejder landmænd med ornitologer om at beskytte hedehøgens unger, da ungerne er meget udsatte, når landmændene høster. Det er vigtigt, at man ikke forstyrrer hedehøgen i yngletiden, og at der er åbne områder, hvor fuglende kan søge føde, nær ynglestederne.