Latinsk navn: Haliaeetus albicilla
Engelsk navn: White-tailed Eagle
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Havørnen kan ses året rundt i Danmark, især i den østlige del af landet, og den er efterhånden almindeligt udbredt efter en tidligere stor tilbagegang. Havørnen yngler i Danmark i høje træer nær kyster, fjorde eller større søer med masser af føde.

Kendetegn
Havørnen er brun og spraglet med lysere hoved samt et kraftigt, gult næb. Hos unge fugle er halen brun med sorte aftegninger, mens de voksne fugles er hvid med eller uden sorte aftegninger. Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Hunnen er størst.

Føde
Havørne æder fisk, fugle og ådsler. Ørnen angriber fra luften og trætter sit bytte ned eller drukner det, hvorefter den flyver bort med det.

Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 200-260 cm
  • Længde: 70-100 cm
  • Vægt (han): 3100-5500 g
  • Vægt (hun): 4100-7000 g
  • Maks. levealder: 40 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 36-42 dage
  • Ungetid: 70-75 dage
Vidste du det?
Havørne bliver kønsmodne som ca. fem-syvårige, hvor de danner par, som holder livet ud. Parret finder også et bestemt område, hvor de bliver og genbruger reden år efter år. De voksne havørne er altså standfugle, hvorimod de unge fugle strejfer mere rundt. Ungfuglene trækker også af og til sydpå. 
Havørn - Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle