Latinsk navn: Upupa epops
Engelsk navn: Hoopoe
Klasse: Fugle
Orden: Skrigefugle
Familie: Hærfugle

Hærfuglen yngler ikke i Danmark, men kan ses på forårstrækket. De strejfende hærfugle foretrækker fugtige græsenge, græsmarker, overdrev, ved skovbryn og andre åbne områder med spredte træer og buske. Hærfuglene optræder især i de østlige dele af landet.

Kendetegn
Hærfugle har sort vinger med hvide tværstriber, hvid overgump og sort hale med hvidt tværbånd. Hoved, bryst og skulder er gulbrun til lys okkerfarvet. Næbbet er tyndt, langt og nedadbøjet. Hærfuglen flyver lavt over jorden med flaksende vingeslag i flade buer afbrudt af glideflugt.

Føde
Hærfuglens føde består af guldsmede, biller, edderkopper, sommerfugle, larver og pupper.

Hærfugl - Upupa epops - Hoopoe
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 42-46 cm
  • Længde: 26-28 cm
  • Vægt: 55-80 g
  • Kuldstørrelse: 5-8 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 15-18 dage
  • Ungetid: 25-29 dage
Vidste du det?
I nakken har hærfuglen en karakteristisk gulbrun fjertop med sorte spidser. Hvis hærfuglen bliver nervøs eller ophidset kan fjertoppen rejses til en vifte.