Latinsk navn: Carduelis chloris
Engelsk navn: Greenfinch
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Grønirisken yngler i Danmark, og de fleste grønirisker bliver her hele året. Om vinteren kommer mange grønirisker nordfra på træk til Danmark.

Kendetegn
Grønirisken er kraftigt bygget med et kort og kraftigt næb. Hannen kendes på den olivengrønne farve på oversiden og den gulgrønne underside. Både han og hun har gule felter på vinger og hale.

Føde
Grønirisken lever især af frø og bær. Den spiser gerne bog, som den kan åbne med sit kraftige næb. Den træffes ofte i hybenbevoksninger, hvor den spiser kernerne fra hybenfrugterne. Grønirisken er en hyppig vintergæst ved foderpladserne i haverne.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 24,5-27,5 cm
  • Længde: 14,5 cm
  • Vægt: 25-34 g
  • Max levealder: 13 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 13-16 dage
Vidste du det?
Grønirisk er en af vore mest almindelige ynglefugle. Man regner med, at der findes omkring en halv million ynglende par i Danmark.
Grønirisk - Greenfinch - Carduelis chloris