Latinsk navn: Passer domesticus
Engelsk navn: House sparrow
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Værlinger

Gråspurve er talrige ynglefugle i Danmark. De lever tæt på mennesker og har gjort det lige siden landbruget opstod. Oprindelig knyttede gråspurvene sig tæt til landbrug, men i vore dage træffes gråspurve i flokke inde i byerne, hvor de bl.a. finder føde i det brød og andet affald, som mennesker efterlader. Bestanden af gråspurve er dog halveret siden 1970'erne.

Kendetegn
Hannen har grå isse, et brunt bånd over øjet og en sort plet på hagen, der breder sig ned ad brystet om sommeren. Om vinteren er gråspurvenes næb gult, og om sommeren er det sort. Hunnen har en lys øjenstribe, men er ensartet gråbrun det meste af året.

Føde
Gråspurve lever af forskellige plantedele, frø og insekter som fx myg og fluer.

Gråpurv - Passer domesticus - House sparrow
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 32-38 cm
  • Længde: 16-18 cm
  • Vægt: 26-40 g
  • Maks. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 10-12 dage
Vidste du det?

Gråspurve lever ofte i flokke, og de yngler i kolonier. Det enkelte gråspurvepar holder sammen hele livet, og de bliver ofte indenfor et lille område.