Latinsk navn: Muscicapa stiata
Engelsk navn: Spotted Flycatcher
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Fluesnappere

Grå fluesnapper er en trækfugl, som overvintrer i det sydlige Afrika. Den er en almindelig ynglefugl i Danmark og træffes både i skove og i haver.

Kendetegn
Grå fluesnapper kendes på sine store øjne og den lyse underside med mørke lange pletter i fjerdragten.

Føde
Grå fluesnapper lever af flyvende insekter. Den opholder sig mest på lune steder, hvor der er mange insekter i luften. Ved at trække til det sydlige Afrika om vinteren har den adgang til insekter året rundt.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 23-25,5 cm
  • Længde: 14 cm
  • Vægt: 13-19 g
  • Max levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 12-14 dage
  • Ungetid: 12-15 dage
Vidste du det?
Grå fluesnapper sidder ofte ubevægelig på en gren. Hvis den får øje på flyvende insekter, kaster den sig ud i luften og fanger insektet.
Grå fluesnapper - Spotted Flycather - Muscicapa stiata