Latinsk navn: Melanitta fusca
Engelsk navn: Velvet scoter
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Fløjlsanden er meget almindelig i de indre danske farvande samt ved kyster og fjorde. Fløjlsanden yngler ikke i Danmark. Fuglene kommer til Danmark for at overvintre og trækker igen nordpå om foråret for at yngle. Fløjlsænderne lever ofte i meget store flokke.

Kendetegn
Hannen er helt sort med hvidt vingespejl og en hvid plet under øjet. Hannens næb er desuden gult og orange med en sort knop øverst. Benene er røde. Hunnen er helt brun med hvidt vingespejl og to lyse pletter på hovedet.

Føde
Fløjlsænderne lever af krebsdyr, småfisk og muslinger, som de dykker efter på forholdsvis dybt vand, et godt stykke fra kysten. Fløjlsænderne kan dykke 30 m ned efter føde.

Fløjlsand - Melanitta fusca - Velvet scoter
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 79--99 cm
  • Længde: 51-58 cm
  • Vægt: 1100-2000 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 7-9 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-28 dage
  • Ungetid: 50-55 dage
Vidste du det?

Der overvintrer omkring 100.000 fløjlsænder i Danmark. Man kan dog allerede se ænderne i Danmark fra midten af august, hvor mange voksne fugle fælder deres fjer. Omkring 4.000 fløjlsænder fælder deres fjer her i landet.