Latinsk navn: Somateria mollissima
Engelsk navn: Common Eider
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Ederfuglen er almindeligt udbredt i Danmark, hvor man kan se fuglene i store flokke hele året, men især om vinteren. Der yngler ca. 25.000 par edderfugle langs de danske kyster og på småøer i de indre farvande. Ederfuglen kan dykke over 20 m efter føde, men den foretrækker dog at søge føde på ret lavt vand.

Kendetegn
Hannen har i yngletiden en kontrastrig sort og hvid fjerdragt, hvor pande og underside er sort, og oversiden og kinder er hvide. Hannens nakke er grønlig og brystet rødlige. Hunnen er brun med sorte pletter og en lys næbspids. Ederfugle har lange, trekantede næb.

Føde
Ederfugle lever af blåmuslinger, snegle, fisk og krebsdyr. Ungerne æder især tanglopper.

Edderfugl - Somateria mollissima - Common Eider
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 80-110 cm
  • Længde: Ca. 58-60 cm
  • Vægt: 1200-2800 g
  • Max levealder: 37 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25-28 dage
  • Ungetid: 65-75 dage
Vidste du det?
Om vinteren kommer flere tusinde ederfugle til Danmark for at overvintre. Faktisk overvintrer ca. 1/4 af alle europæiske ederfugle i danske farvande. Fuglene raster i store flokke på havet i lavvandede områder nær muslingebanker, hvor vandet kun er 5-15 m dybt.