Latinsk navn: Saxicola rubetra
Engelsk navn: Winchat
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosselfugle

Bynkefuglen er en fåtallig til ret almindelig yngle- og trækfugl i Danmark, der kan ses forår til efterår. Bynkefugle lever på åbne græsenge, heder, overdrev, moser og klitter med spredte lave buske og høje urter. 

Kendetegn
Bynkefuglen er en lille korthalet fugl med brunlig og sortstribet fjerdragt, spraglet overgump og hvide pletter i halen. Brystet og struben er okkerfarvede. Hannen har hvid øjenbrynsstribe, mørke kinder og en hvid kant under kinden. Hunnen er mere bleg med en gullig øjenbrynsstribe og lysere kinder.

Føde
Bynkefugle lever af insekter, orme, snegle, edderkopper og andre smådyr. Om efteråret æder fuglene også bær og frugter.

Bynkefugl - Saxicola rubetra - Winchat
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 21-24 cm
  • Længde: 12,5-13 cm
  • Vægt: 16-24 g
  • Maks. levealder: 6 år
  • Kuldstørrelse: 5-7 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 13 dage
Vidste du det?
Bynkefuglen kan ofte ses på telefontråde, hegnspæle eller i toppen af buske og urter, hvor fuglen sidder og er på udkig efter insekter og andre smådyr. Fra udkigsposten flyver fuglen ned og snapper byttet på jorden eller tager det i luften.