Latinsk navn: Philomachus pugnax
Engelsk navn: ♂ Ruff, ♀ Reeve
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Brushanen er en almindelig trækgæst i Danmark forår-efterår, hvor den kan ses på fugtige enge og marker samt ved lavvandede kyster og søbredder. Brushanen optræder ofte i flokke med andre brushaner eller hjejler. Kun få fugle yngler eller overvintrer i Danmark. 

Kendetegn
I yngledragten har hannen en stor fjerkrave og to fjerører. Hannens bryst er sort, bugen er hvid, mens ryggen er brun med mørkere pletter. På næbbet har hannen små vorter. Hunnen er brun med pletter og hvid bug. Om vinteren er begge køn mere grå og lysere i fjerdragten.

Føde
Brushanen spiser orme, små bløddyr, insekter og plantefrø, som den finder på marker og enge eller på lavt vand. Den søger føde med næbbet stukket ned i mudderbunden.

Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 46-58 cm
  • Længde (han): 29 cm
  • Længde (hun): 23 cm
  • Vægt: 70-230 g
  • Max levealder: 13 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 20-23 dage
  • Ungetid: 25-28 dage
Vidste du det?
I yngletiden samles hannerne med oppustede halskraver og fjerører og udfører danse, hvor de truer og angriber hinanden. Vinderen parrer sig med hunnen, der efterfølgende flyver væk og tager sig af æggene. Herefter fortsætter hannerne deres danse, og nye hunner kommer til.
Brushane - Philomachus pugnax - ♂ Ruff, ♀ Reeve