Blisgås

afJørgen Steen

Latinsk navn: Anser albifrons
Engelsk navn: Greater white-fronted goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder


Blisgæssene er opdelt i flere racer, som yngler i henholdsvis Nordsibirien, det nordlige Canada og Alaska samt Vestgrønland. De blisgæs, som ses i Danmark, stammer især fra den nordsibiriske bestand, som er Europas største gåsebestand. Der ses dog relativt få blisgæs i Danmark, da trækruten går længere mod sydøst, men antallet af rastende blisgæs er steget markant i de seneste år.

Kendetegn
Blisgåsen er en mellemstor gås med grå fjerdragt, orange ben og lyserødt næb. Den voksne fugl kan kendes på de mørke tværstriber på bugen og den hvide pandeblis.

Fakta

Vingefang: 130-165 cm
Længde: 70 cm
Vægt han: 2.100-2.500 g
Vægt hun: 1.900-2.200 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 40-43 dage

Vidste du det?

Flere steder på Fyn og i marsklandet kan man se store flokke af blisgæs i februar-april. Om efteråret ses blisgæssene mest i den sydøstlige del af landet og på Bornholm. De seneste år har der i Danmark været meget store overvintrende flokke af blisgæs.

Blisgås