Latinsk navn: Circus cyaneus
Engelsk navn: Hen Harrier, Northern Harrier
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Blå kærhøg er en almindelig trækfugl i Danmark forår og efterår samt en udbredt vintergæst i landet. Blå kærhøg lever i det åbne land med marker, enge og heder.

Kendetegn
Hannen er blågrå med sorte vingespidser. Bugen og undersiden er hvid med sort vingebagkant. Hunnen er brunstribet med lysere bug. Både han og hun har en hvid overgump. Blå kærhøg flyver lavt over landskabet med højt løftede vinger i en glidende flugt. 

Føde
Føden består af små gnavere og småfugle. Antallet af lemminger og mus i de lande, hvor blå kærhøg yngler, svinger meget. Det har stor betydning for bestanden af blå kærhøg og derfor også antallet af trækfugle i Danmark.

Blå kærhøg - Circus cyaneus - Hen Harrier
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 100-120 cm
  • Længde: 45-55 cm
  • Vægt (han): 300-400 g
  • Vægt (hun): 400-700 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 3-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-31 dage
  • Ungetid: 35-42 dage
Vidste du det?
Blå kærhøg er en meget sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark. Flere par har dog tidligere ynglet enkelte steder i den sydlige og sydvestlige del af Jylland i områder med enge, heder, strandsumpe, moser og rørskov.