Bjergand

afJørgen Steen

Latinsk navn: Aythya marila
Engelsk navn: Greater scaup
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Bjerganden ses i Danmark som træk- og vintergæst. Hovedparten af de bjergænder, der overvintrer i Danmark, kommer fra Rusland. De største koncentrationer af overvintrende bjergænder findes i Lillebælt og Ålborg Bugt. Bjerganden kan også ses i søer.

Kendetegn
Bjerganden ligner troldanden, men mangler troldandens nakketop. Hannen har lysegrå ryg i modsætning til troldandens sorte ryg, mens hunnen har et stort, hvidt parti ved næbroden.

Føde
Bjerganden lever i sær af muslinger, som den finder ved at dykke. Derudover tager anden også snegle, orme, vandinsekter samt frø fra vandplanter.

Bjergand
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 72-84 cm
  • Længde: 48 cm
  • Vægt: 700-1100 g
  • Maks. levealder: 22 år
  • Kuldstørrelse: 8-11 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25 dage
  • Ungetid: 40-45 dage
Vidste du det?
Store flokke af bjergænder, som tidligere overvintrede i det sydlige Danmark, er nu flyttet til Ijsselmeer i Holland, hvor de især lever af den invasive vandremusling.