Latinsk navn: Perdix perdix
Engelsk navn: Grey Partridge
Klasse: Fugle
Orden: Hønsefugle
Familie: Fasanfugle

Agerhønen er en almindelig standfugl i Danmark. Agerhøns lever i det åbne land på agerjord og marker med læhegn, heder, moser overdrev og enge. Reden er en fordybning i jorden, der er godt skjult i vegetation. Om vinteren lever agerhøns i familieflokke.

Kendetegn
Agerhønen er en lille rund og buttet hønsefugl med kort rødbrun hale. Næbbet er kraftigt og kort. Agerhønen er grålig med brunlige og rødbrune tværstriber, orangebrunt ansigt og en mørkebrun bugplet. Hunnens bugplet er mindre end hannens. Agerhøns flyver lavt over jorden med hurtige vingeslag.

Føde
Agerhøns lever af frø, spirer, korn, græs, ukrudt, edderkopper og insekter.

Agerhøne - Perdix perdix - Partridge
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 45-48 cm
  • Længde: 28-32 cm
  • Vægt: 350-450 g
  • Maks. levealder: 5 år
  • Kuldstørrelse: 10-20 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 23-25 dage
  • Ungetid: 90-100 dage
Vidste du det?
Intensivt landbrug og brug af sprøjtemidler mod insekter og ukrudt har ført til en stor tilbagegang i bestanden af agerhøns. Især mange kyllinger dør som følge af mangel på insekter. Hvert år udsættes der dog mere end 50.000 agerhøns til jagt i Danmark.