Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sø og vandløb - Pattedyr og fugle

Denne plakat har illustrationer af 60 forskellige fugle, som man kan møde tæt på sø og å. Desuden er 11 pattedyr med tilknytning til vand afbildet, herunder også både bæver og mink. Navne på dansk og engelsk. Plakaten, der måler 60 x 84 cm, er egnet til undervisningsbrug samt til en snak om livet ved og i sø og vandløb. Denne plakat kan suppleres med en Sø og Vandløb Foldetavle med pattedyr og fugle. Linås foldetavler, plakater og bestemmelsesduge suppleres af Naturporten. På Naturporten finder du beskrivelser af de dyr og planter, der findes på materialerne samt undervisningsmaterialer og quizzer.