Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sø og vandløb - insekter og smådyr

Denne plakat viser de mest almindelige vandinsekter og smådyr, som du kan finde ved søer, vandhuller og vandløb. Der er vist to måder at sortere smådyrene på – efter antal ben og for insekternes vedkommende også efter deres vingers udseende. Ved de meget små insekter er den virkelige størrelse vist som en grå silhuet ved siden af illustrationen. Navne på dansk og engelsk. Plakaten, der måler 60 x 84 cm, er egnet til undervisningsbrug samt til en snak om livet ved og i sø og vandløb.