Af Jørgen Steen

Almindelig fredløs

Latinsk navn: Lysimachia vulgaris
Engelsk navn: Yellow loosestrife
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Myrsinaceae

Almindelig fredløs er almindelig udbredt i hele Danmark. Planten vokser på fugtig jordbund i skove, moser, grøfter og ved sø- og åbredder. Urten danner ofte tætte bestande i rørsumpen.

Stængel og blade
Almindelig fredløs har en opret, dunhåret stængel og spidse blade. Bladene er også dunhårede på undersiden. De sidder parvist modsatte eller 3-4 sammen i kranse.

Blomster og frugter
Urtens blomster sidder i en stor grenet top. Blomsterne er store og hjulformede med 5 gule kronblade. Frugterne er kapsler, der åbner sig med 5 klapper. Inden i kapslerne er der en masse frø, som spredes ved hjælp af vinden.

 • Almindelig fredløs © Kirsten Hjørne
  Almindelig fredløs © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Voksesteder: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Højde: ca. 50-100 cm
 • Rod: Jordstængel med udløbere
 • Blade: Lancetformede/elliptiske
 • Blomstrer: Juni-august
 • Frugt: Rund kapsel

Vidste du det?

Almindelig fredløs kan bruges til farvning af uld. Bladene farver gult og roden farver brunt. Planten blev tidligere anvendt i medicin.

Fakta

 • Voksesteder: Sø og vandløb
 • Flerårig
 • Højde: ca. 50-100 cm
 • Rod: Jordstængel med udløbere
 • Blade: Lancetformede/elliptiske
 • Blomstrer: Juni-august
 • Frugt: Rund kapsel

Vidste du det?

Almindelig fredløs kan bruges til farvning af uld. Bladene farver gult og roden farver brunt. Planten blev tidligere anvendt i medicin.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.