Skip to main content
Af Jørgen Steen

Vindrossel

Latinsk navn: Corvus monedula
Engelsk navn: Jackdaw
Klasse: Fugle 
Orden: Spurvefugle
Familie: Kragefugle

Vindroslen er den mindste drossel i Danmark. Den har ynglet meget  uregelmæssigt med ganske få par over hele landet, i birke- og ellesumpe, pilekrat og granskov. Vindroslen er en trækfugl. Den ses mest almindeligt på trækket til og fra vinteropholdet i Syd- og Sydvesteuropa og Nordafrika. Rastende flokke på op til et par hundrede individer ses, fortrinsvis i åbent land som overdrev med tjørn og i moser med birke- og pilekrat. I milde vintre overvintrer den i Danmark.

Føde
Vindroslen lever i yngleperioden især af orme, snegle og insekter, men i vinterhalvåret tager den mange bær, og gerne tjørnebær.

 

 • Vindrossel © Kirsten Hjørne
  Vindrossel © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land, krat
  • Vingefang: 33-34,5 cm
  • Længde: 21 cm
  • Vægt: 55-75 g
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 2 
  • Rugetid: 12-14 dage
  • Ungetid: 12-14 dage

  Vidste du det?

  Vindroslen yngler sandsynligvis ikke længere i Danmark. Det skyldes klimaændringer, som  medfører, at vindroslen som andre nordlige arter trækker længere mod nord om sommeren.

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land, krat
  • Vingefang: 33-34,5 cm
  • Længde: 21 cm
  • Vægt: 55-75 g
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 2 
  • Rugetid: 12-14 dage
  • Ungetid: 12-14 dage

  Vidste du det?

  Vindroslen yngler sandsynligvis ikke længere i Danmark. Det skyldes klimaændringer, som  medfører, at vindroslen som andre nordlige arter trækker længere mod nord om sommeren.

  Aktivitetsark

  Læs om vindrossel