Skip to main content
Af Jørgen Steen

Vandrikse

Latinsk navn: Rallus aquaticus
Engelsk navn: Water rail
Tysk navn: Wasserralle
Svensk navn: Vattenrall
Norsk navn: Vannrikse
Klasse: Fugle
Orden: Tranefugle
Familie: Vandhøns

Vandriksen er ligesom blishøne og rørhøne vandhøns. Vandriksen er dog noget mindre end de to andre. Vandriksen bygger rede i rørsumpen og hævet den over vandoverfladen og dækker den med et tag af de nærmeste siv. Vandriksen har et netværk af stier i rørskoven hvor den søger føde.

Kendetegn
Vandriksen har et langt rødt næb, en stribet, brun ryg samt blygrå strube og bug. 

Føde
Vandriksen æder vandinsekter, haletudser, frøer, snegle, mindre pattedyr og fugle, og om vinteren æder den planter, fx rødder af engkarse og brøndkarse og blade og frø, som den finder i rørsumpen.

 • Vandrikse © Kirsten Hjørne
  Vandrikse © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 38-45 cm
  • Længde: 28 cm
  • Vægt han: 100-190 g
  • Vægt hun: 85-135 g
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 19-22 dage
  • Ungetid: 20-30 dage

  Vidste du det?

  Bestanden af vandrikser er i fremgang i Danmark. Det skyldes dels et mildere klima på grund af klimaforandringer og dels at der er blevet flere rørsumpe på grund af udledning af næringsstoffer i søer, moser og vandløb.
  Stadig flere vandrikser overvintrer nu i Danmark.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 38-45 cm
  • Længde: 28 cm
  • Vægt han: 100-190 g
  • Vægt hun: 85-135 g
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 19-22 dage
  • Ungetid: 20-30 dage

  Vidste du det?

  Bestanden af vandrikser er i fremgang i Danmark. Det skyldes dels et mildere klima på grund af klimaforandringer og dels at der er blevet flere rørsumpe på grund af udledning af næringsstoffer i søer, moser og vandløb.
  Stadig flere vandrikser overvintrer nu i Danmark.

  Aktivitetsark

  Læs om vandrikse
  Vandrikse print