Af Jørgen Steen

Vandrefalk

Latinsk navn: Falco peregrinus
Engelsk navn: Peregrine falcon
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Vandrefalken er en forholdsvis sjælden ynglefugl i Danmark, som yngler på klinter og klippekyster. Den forekommer også  som træk- og vintergæst i kystnære områder med store bestande af overvintrerende vandfugle, fx Vadehavet. Vandrefalken var forsvundet fra Danmark i 30 år, men har nu siden 2001 ynglet på bl.a. Møns klint.

Kendetegn
Vandrefalken har en plettet, blågrå overside og en lysere, tværstribet underside. Brystet, halen og struben er hvid. Derudover har den en tydelig sort skægstribe på hver kind og en gul ring om hvert øje. Næbbasis og fødder er gule.

Føde
Vandrefalkens føde består mest af fugle, som den fanger ved at styrtdykke i høj fart.

 • Vandrefalk © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Vandrefalk © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Vingefang: 89-115 cm
 • Længde:  ca. 39-50 cm
 • Vægt (han): 600-750 g
 • Vægt (hun): 900-1300 g
 • Maks. levealder: 17 år
 • Kuldstørrelse: 3-4 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 29-32 dage
 • Ungetid: 35-42 dage

Vidste du det?

Vandrefalken er verdens hurtigste fugl. Den kan styrtdykke med op til 400 km/t. Hunnen er større end hannen og kan tage et bytte, der vejer op til ét kg.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Vingefang: 89-115 cm
 • Længde:  ca. 39-50 cm
 • Vægt (han): 600-750 g
 • Vægt (hun): 900-1300 g
 • Maks. levealder: 17 år
 • Kuldstørrelse: 3-4 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 29-32 dage
 • Ungetid: 35-42 dage

Vidste du det?

Vandrefalken er verdens hurtigste fugl. Den kan styrtdykke med op til 400 km/t. Hunnen er større end hannen og kan tage et bytte, der vejer op til ét kg.

Aktivitetsark

Læs om vandrefalk
Vandrefalk læs og skriv
Vandrefalk mal og gæt
Vandrefalk tegn
Kender du rovfugle i det åbne land
Dyrenes bygning rovfugl

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.