Skip to main content
Af Jørgen Steen

Svaleklire

Latinsk navn: Tringa ochropus
Engelsk navn: Green sandpiper
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Svalekliren er en mellemstor vadefugl Danmark ligger i yderkanten af udbredelsesområdet, som er det nordøstlige Europa. I Danmark er den vigtigste ynglelokalitet Grib Skov, men den har også ynglet på Bornholm.

Kendetegn
Svalekliren har mørk overside og hvid underside. Benene er grønlige. Svaleklirens helt sorte undervinger ses bedst når den flyver.

Føde
Svaleklirens føde består især af insekter, snegle og edderkopper, der fanges i fugtige områder.

 • Svaleklire © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Svaleklire © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, sø, vandløb, mose
  • Vingefang: 40-46 cm
  • Længde: 20-24 cm
  • Vægt: 70-90 g.
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 20-23 dage
  • Ungetid: 28 dage

  Vidste du det?

  Svalekliren og skovsneppen er de eneste vadefugle, som yngler i skove. Svalekliren lægger sine æg i forladte drosselreder og fører de klækkede unger til små skovmoser og sumpe. Genetablering af små vådområder i skovene vil være til stor gavn for bestanden.

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, sø, vandløb, mose
  • Vingefang: 40-46 cm
  • Længde: 20-24 cm
  • Vægt: 70-90 g.
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 20-23 dage
  • Ungetid: 28 dage

  Vidste du det?

  Svalekliren og skovsneppen er de eneste vadefugle, som yngler i skove. Svalekliren lægger sine æg i forladte drosselreder og fører de klækkede unger til små skovmoser og sumpe. Genetablering af små vådområder i skovene vil være til stor gavn for bestanden.

  Aktivitetsark

  Læs om svaleklire