Skip to main content
Af Jørgen Steen

Strandhjejle

Latinsk navn: Pluvialis squatarola
Engelsk navn: Grey plover
Tysk navn: Kiebitzregenpfeifer
Svensk navn: Kustpipare
Norsk navn: Tundralo
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Strandhjejlen er en ret almindelig trækgæst i Danmark. Den ses ofte på sandende vadeflader, hvor den optræder enkeltvis eller i små flokke. Nogle steder i landet, især i Vadehavet og på Sydlolland, kan større flokke ses under forårstrækket.

Kendetegn
Strandhjejlen minder om almindelig hjejle, men strandhjejlen er lidt større og har et kraftigere næb. I sommerdragt er den let at kende med sin sorte underside og sort og hvid-spættede overside.

Føde
Strandhjejlen lever mest af insekter, muslinger og snegle, som den finder på vadeflader.

 • Strandhjejle © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Strandhjejle © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 71-83 cm
  • Længde: 27-30 cm
  • Vægt: 170-240 g
  • Kuld: 1 kuld
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Rugetid: 26-27 dage
  • Ungetid: 35-45 dage

  Vidste du det?

  I vinterdragt strandhjejlen meget lys, men stadig med sorte aftegninger, hvilket adskiller den fra hjejlen. 

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 71-83 cm
  • Længde: 27-30 cm
  • Vægt: 170-240 g
  • Kuld: 1 kuld
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Rugetid: 26-27 dage
  • Ungetid: 35-45 dage

  Vidste du det?

  I vinterdragt strandhjejlen meget lys, men stadig med sorte aftegninger, hvilket adskiller den fra hjejlen. 

  Aktivitetsark

  Læs om strandhjejle
  Strandhjejle print