Skip to main content
Af Jørgen Steen

Stormmåge

Latinsk navn: Larus canus
Engelsk navn: Common gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Stormmågen er en af Danmarks mest almindelige måger. Den  træffes langs kyster og fjorde, hvor den yngler på små øer og holme. Stormmågen yngler også enkelte steder i indlandet, mest i åbne hedemoser. De fleste danske stormmåger overvintrer i Sydvesteuropa, mens de fugle man ser i Danmark om vinteren især stammer fra Østersøområdet. Antallet af stormmåger er faldet de seneste årtier, og det skyldes sandsynligvis ændringer i landbruget samt bedre udnyttelse af tilgængeligt affald i naturen og på lossepladser. 

Kendetegn
Stormmågen er en lille måge med en afrundet hovedform og det kort, spinkelt næb. Øjnene er forholdsvis store og sorte. Benene er gulgrønne om sommere og mere matte om vinteren.

Føde
Stormmågen lever især af insekter og orme, som den finder på pløjemarker, samt af fisk og ådsler. Det er ofte store flokke af stormmåger man ser på markerne, når der pløjes og harves. Stormmågen finder også gerne føde på lossepladser, hvor de kan ses i stort tal.

 

 • Stormmåge © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Stormmåge © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav, åbent land
  • Vingefang: 106-125 cm
  • Længde: 41 cm
  • Vægt: 300-500 g
  • Kuldstørrelse: 2-3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-28 dage
   Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  Efter yngletiden samles den danske bestand af stormmåger i store flokke på steder med rigeligt føde. Her fuldfører de fældningen af fjerdragten i løbet af efteråret. Mange tusinde stormmåger, især fra Østersøområdet slutter sig til den danske flokke. I Vadehavet og Tøndermarsken er der registreret flokke på op til 100.000 fugle.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav, åbent land
  • Vingefang: 106-125 cm
  • Længde: 41 cm
  • Vægt: 300-500 g
  • Kuldstørrelse: 2-3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-28 dage
   Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  Efter yngletiden samles den danske bestand af stormmåger i store flokke på steder med rigeligt føde. Her fuldfører de fældningen af fjerdragten i løbet af efteråret. Mange tusinde stormmåger, især fra Østersøområdet slutter sig til den danske flokke. I Vadehavet og Tøndermarsken er der registreret flokke på op til 100.000 fugle.

  Aktivitetsark

  Læs om stormmåge
  Stormmåge print