Skip to main content
Af Jørgen Steen

Islandsk ryle

Latinsk navn: Calidris canutus
Engelsk navn: Red Knot
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

I Danmark er islandsk ryle en ret almindelig trækgæst om foråret, især i maj, og om efteråret fra midt i juli til sidst i september.

Kendetegn
Islandske ryle er en stor og kraftig ryle. I yngledragt kan islandsk ryle kendes på sin rustrøde underside og den brogede, gråsorte overside med rustrøde pletter. Om vinteren er den derimod ret ensartet grå med hvid underside og grøn-grå ben.

Føde
Islandsk ryle æder plantedele og insekter. På træk æder den mest bløddyr, orme og krebsdyr.

 • Islandsk ryle © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Islandsk ryle © Kirsten Hjørne - Naturporten

  Fakta

  • Levested: Kyst og hav
  • Vingefang: 45-62 cm
  • Længde: 23-27 cm
  • Vægt: 125-220 g
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-24 dage
  • Ungetid: 18-20 dage

  Vidste du det?

  Islandsk ryle yngler ved arktiske kyster på ret tørre fjeldheder eller dværgbuskheder. Normalt yngler rylen i perioden maj-august, hvorefter den trækker sydpå for at overvintre i Vesteuropa og Vestafrika. Islandsk ryle er en almindelig trækgæst i Danmark.

  Fakta

  • Levested: Kyst og hav
  • Vingefang: 45-62 cm
  • Længde: 23-27 cm
  • Vægt: 125-220 g
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-24 dage
  • Ungetid: 18-20 dage

  Vidste du det?

  Islandsk ryle yngler ved arktiske kyster på ret tørre fjeldheder eller dværgbuskheder. Normalt yngler rylen i perioden maj-august, hvorefter den trækker sydpå for at overvintre i Vesteuropa og Vestafrika. Islandsk ryle er en almindelig trækgæst i Danmark.

  Aktivitetsark

  Læs om islandsk ryle