Skip to main content
Af Jørgen Steen

Perleugle

Latinsk navn: Aegolius funereus
Engelsk navn: Boreal owl
Tysk navn: Raufusskauz
Svensk navn: Pärluggla
Norsk navn: Perleugle
Klasse: Fugle 
Orden: Ugler
Familie: Egentlige ugler

I Danmark ses perleugler mest om vinteren, hvor især hunner og ungfugle fra nord trækker sydpå for at overvintre. Man mener, perleuglen indvandrede til Danmark omkring 1970. Efter nogle år med opgang i bestanden, er den atter gået tilbage, men med store udsving fra år til år. Der er nu  ganske få ynglende perleugler i Danmark.

Kendetegn
Perleuglen er en lille ugle med et stort hoved og store, gule øjne. De lyse prikker på oversiden og på issen kan minde om perler og har givet uglen det danske navn.

Føde
Små pattedyr, fugle, fugleæg og unger.

 • Perleugle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Perleugle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder:  Skoven
  • Vingefang: 52-58 cm
  • Længde: 25 cm
  • Vægt: 120-210 g
  • Kuldstørrelse: 3-7 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 25-32 dage
  • Ungetid: 28-36 dage

  Vidste du det?

  Perleugler yngler især i gamle nåleskove, hvor de ofte benytter gamle sortspættehuller som redested. 
  Perleugler opholder sig mest i skoven og jager om natten. Føden består mest af rødmus.

  Fakta

  • Levesteder:  Skoven
  • Vingefang: 52-58 cm
  • Længde: 25 cm
  • Vægt: 120-210 g
  • Kuldstørrelse: 3-7 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 25-32 dage
  • Ungetid: 28-36 dage

  Vidste du det?

  Perleugler yngler især i gamle nåleskove, hvor de ofte benytter gamle sortspættehuller som redested. 
  Perleugler opholder sig mest i skoven og jager om natten. Føden består mest af rødmus.

  Aktivitetsark

  Læs om perleugle
  Perleugle print
  Kender du rovfugle i det åbne land