Skip to main content
Af Jørgen Steen

Markpiber

Latinsk navn: Anthus campestris
Engelsk navn: Tawny Pipit
Tysk navn: Brachpieper
Svensk navn: Fältpiplärka
Norsk navn: Markpiplerke
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Pibere og vipstjerter

Markpiberen er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Den lever i åbne sandede klitområder og heder ved kysten med spredte buske og lav vegetation. Markpiberen optræder også som fåtallig trækgæst i april-maj og august-september.

Kendetegn
Markpiberen er en stor, slank piber med en lys, ustribet sandfarvet underside og en gulbrun-gråbrun, svagtplettet overside. Arten har lange ben og lang hale, gulhvid øjenbrynsstribe og kort mørk skægstribe. Markpiberen vipper med halen, når den går på jorden og søger føde.

Føde
Føden består af græshopper, orme, larver, sommerfugle og andre insekter og smådyr. Om vinteren æder markpibere også frø.

 • Markpiber © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Markpiber © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 25-28 cm
  • Længde: 16-17 cm
  • Vægt: 20-28 g
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-15 dage

  Vidste du det?

  Danmark ligger på grænsen af markpiberens nordlige udbredelsesområde, og man frygter, at markpiberen med tiden vil forsvinde helt som ynglefugl her i landet. I dag yngler kun ganske få par.

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 25-28 cm
  • Længde: 16-17 cm
  • Vægt: 20-28 g
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-15 dage

  Vidste du det?

  Danmark ligger på grænsen af markpiberens nordlige udbredelsesområde, og man frygter, at markpiberen med tiden vil forsvinde helt som ynglefugl her i landet. I dag yngler kun ganske få par.

  Aktivitetsark

  Læs om markpiber
  Markpiber print
  Markpiber læs og skriv
  Markpiber gæt, tegn, mal
  Markpiber mal og gæt
  Markpiber tegn