Skip to main content
Af Jørgen Steen

Lille gråsisken

Latinsk navn: Carduelis caberet
Engelsk navn: Redpoll
Tysk navn: Birkenzeisig
Svensk navn: Gråsiska
Norsk navn: Gråsisik (Acanthis flammera)
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Lille gråsisken er en almindelig ynglefugl i Danmark. Fuglen er udbredt i hele landet, men optræder mere spredt på Øerne. Den lille gråsisken yngler i klitplantager, nåleskov, hegn, på overdrev og i sommerhusområder med buske, lav kratvækst og småtræer.

Kendetegn
Lille gråsisken er lys gråbrun med mørke striber, lyse vingebånd, gråbeige bug og hoved og stribede flanker. Arten har en sort plet på hagen, et lille, mørkegult næb og en rød pandeplet. Hannens bryst er rødt i yngledragten.

Føde
Den lille gråsisken lever af frø fra fyr, birk, græsser, pil, lyng og revling. Om sommeren æder den også insekter og larver.

 • Lille gråsisken © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Lille gråsisken © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 20-25 cm
  • Længde: 12-14 cm
  • Vægt: 9-16,5 g
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 10-12 dage
  • Ungetid: 11-14 dage

  Vidste du det?

  Lille gråsisken er i høj grad en trækfugl, der kommer til Danmark i april og trækker bort i august for at overvintre i Vesteuropa. Om vinteren kan store flokke af lille gråsiskener nordfra optræde i Danmark på marker, heder og i skove.

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 20-25 cm
  • Længde: 12-14 cm
  • Vægt: 9-16,5 g
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 10-12 dage
  • Ungetid: 11-14 dage

  Vidste du det?

  Lille gråsisken er i høj grad en trækfugl, der kommer til Danmark i april og trækker bort i august for at overvintre i Vesteuropa. Om vinteren kan store flokke af lille gråsiskener nordfra optræde i Danmark på marker, heder og i skove.

  Aktivitetsark

  Læs om lille gråsisken
  Lille gråsisken print
  Lille gråsisken læs og skriv
  Lille gråsisken gæt, tegn, mal
  Lille gråsisken mal og gæt
  Lille graasisken tegn