Skip to main content
Af Jørgen Steen

Kvækerfinke

Latinsk navn: Fringilla montifringilla
Engelsk navn: Brambling
Tysk navn: Bergfink
Svensk navn: Bergfink
Norsk navn: Bjørkefink
Klasse: Fugle Orden: Spurvefugle Familie: Finker

Kvækerfinkerne yngler meget sjældent i Danmark. De lever om sommeren især i de nordlige egne i Skandinavien. Om efteråret trækker de til Vesteuropa, hvor de overvintrer. I Midtjylland kan man om efteråret opleve store flokke af kvækerfinker, som danner fænomenet "sort sol".

Kendetegn
Kvækerfinken kendes på det orange bryst og den hvide underside. Hannen har helt sort hovede i yngletiden.

Føde
Kvækerfinkerne lever især af frø og frugter, som de finder i skovbunden. Mod nord, hvor de yngler, færdes de mest i birke- og nåleskove, men i Danmark forestrækker de at søge føde i løvskovene.

 • Kvækerfinke han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Kvækerfinke han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Kvækerfinke hun © Kirsten Hjørne
  Kvækerfinke hun © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 25-26 cm
  • Længde: 15,5 cm
  • Vægt: 23-29 g
  • Maks. levealder: 14 år
  • Kuldstørrelse: 5-7 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14 dage

  Vidste du det?

  Hvis der et år er mange bog i bøgeskovene, kan man opleve store flokke af kvækerfinker, som spiser bog i skovbunden. Kvækerfinkerne gør ophold i Danmark under trækket fra det nordlige Skandinavien til Vesteuropa for at overvintre.

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 25-26 cm
  • Længde: 15,5 cm
  • Vægt: 23-29 g
  • Maks. levealder: 14 år
  • Kuldstørrelse: 5-7 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14 dage

  Vidste du det?

  Hvis der et år er mange bog i bøgeskovene, kan man opleve store flokke af kvækerfinker, som spiser bog i skovbunden. Kvækerfinkerne gør ophold i Danmark under trækket fra det nordlige Skandinavien til Vesteuropa for at overvintre.

  Aktivitetsark

  Læs om kvækerfinke
  Kvækerfinke print
  Kvækerfinke læs og skriv
  Kvækerfinke gæt, tegn, mal
  Kvækerfinke mal og gæt
  Kvækerfinke tegn
  Gæt små fugle fra skoven
  Kender du småfugle i det åbne land