Skip to main content
Af Jørgen Steen

Knarand

Latinsk navn: Mareca strepera
Engelsk navn: Gadwall
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Kendetegn
Knarænder er mindre og slankere end gråænder. Hannen er grålig med sort gump. Hovedet er brunligt med sort næb. 
Hunnen ligner gråand , men har lysere hoved og mørkere hale.

Føde
Planter, frø og forskellige smådyr.

 • Knarand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Knarand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 84-95 cm
  • Længde: 51 cm
  • Vægt (han): 700-900 g
  • Vægt (hun): 650-850 g
  • Kuldstørrelse: 8-12 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24-26 dage
  • Ungetid: 45-50 dage

  Vidste du det?

  Knaranden er fåtallig, men den yngler nu over det meste af Danmark. Den største bestandstæthed findes i området omkring Det Sydfynske Øhav, Langeland og Lolland. De danske knarænder overvintrer i Vest- og Sydeuropa.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 84-95 cm
  • Længde: 51 cm
  • Vægt (han): 700-900 g
  • Vægt (hun): 650-850 g
  • Kuldstørrelse: 8-12 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24-26 dage
  • Ungetid: 45-50 dage

  Vidste du det?

  Knaranden er fåtallig, men den yngler nu over det meste af Danmark. Den største bestandstæthed findes i området omkring Det Sydfynske Øhav, Langeland og Lolland. De danske knarænder overvintrer i Vest- og Sydeuropa.

  Aktivitetsark

  Læs om knarand