Skip to main content
Af Jørgen Steen

Kærsanger

Latinsk navn: Acrocephalus palustris
Engelsk navn: Marsh-warbler
Tysk navn: Sumpfrohrsänger
Svensk navn: Kärrsångare 
Norsk navn: Myrsanger
Klasse: Fugle Orden: Spurvefugle Familie: Sangere

Kærsangeren er en ret almindelig ynglefugl over hele landet, dog mere fåtallig i Vest- og Nordvestjylland. Fuglen yngler i fugtige sumpe, moser og enge med lave buske og høje, tætte urter. Den lever skjult i vegetationen. Kærsangeren er en trækfugl, der kommer til Danmark i maj og trækker mod syd i juli-september for at overvintre i Afrika.

Kendetegn
Kærsangeren er en lille sanger. Den er gråbrun til brunbeige med grønlig tone på ryggen. Undersiden er hvidgrå eller gulbeige. Kærsangeren sidder lavt over jorden skjult i buske og urter og synger om natten.

Føde
Kærsangere lever af edderkopper og insekter som myg, fluer, biller og bladlus.

 • Kærsanger © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Kærsanger © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 18-21 cm
  • Længde: 12,5-14 cm
  • Vægt: 11-15 g
  • Maks. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 10-15 dage

  Vidste du det?

  Kærsangerens sang er livlig med skiftende tempo og meget varieret. Kærsangeren kan nemlig imitere eller efterligne andre fugles sang og kald. Kærsangerne efterligner både danske fugle som gråspurv, solsort og landsvale samt forskellige afrikanske fugle. 

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 18-21 cm
  • Længde: 12,5-14 cm
  • Vægt: 11-15 g
  • Maks. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 10-15 dage

  Vidste du det?

  Kærsangerens sang er livlig med skiftende tempo og meget varieret. Kærsangeren kan nemlig imitere eller efterligne andre fugles sang og kald. Kærsangerne efterligner både danske fugle som gråspurv, solsort og landsvale samt forskellige afrikanske fugle. 

  Aktivitetsark

  Læs om kærsanger
  Kærsanger print
  Kærsanger læs og skriv
  Kærsanger gæt, tegn, mal
  Kærsanger mal og gæt
  Kærsanger tegn