Skip to main content
Af Jørgen Steen

Islom

Latinsk navn: Gavia immer
Engelsk navn: Great Northern Loon, Common Loon
Klasse: Fugle
Orden: Lommer
Familie: Lommer

Islommen yngler især i Canada og Alaska, men den findes også ret fåtalligt på Grønlands vestkyst. Ynglefuglene ses især ved store søer fra maj til oktober, hvorefter de trækker bort. Nogle islommer ses i de indre danske farvande men de fleste observeres langs Vestkysten på træk.

Kendetegn
I sommerdragt har islommen sort overside med hvide, rudeformede pletter samt sort hals med hvide striber. Om vinteren har islommen ensfarvet, sort overside og hvid strube. Islommen er en stor fugl, næsten på størrelse med en skarv. Som andre lommer har den meget store fødder, der under flugten stikker langt bagud i forhold til kroppen. Gangen er vraltende, fordi fødderne sidder langt bagud på kroppen.

 • Islom © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Islom © Kirsten Hjørne - Naturporten

  Fakta

  • Levested: Kyst og hav, Ferskvand
  • Vingefang: 118-147 cm
  • Længde: 70-90 cm
  • Vægt: 2,8-4 kg
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-28 dage
  • Ungetid: 70-77 dage

  Vidste du det?

  Islommens skrig eller kald i yngletiden kan ofte høres på stor afstand. Skriget er klagende, vrinskende og minder lidt om en hysterisk eller sindssyg latter. Fuglens skrig bruges da også i gyserfilm.

  Fakta

  • Levested: Kyst og hav, Ferskvand
  • Vingefang: 118-147 cm
  • Længde: 70-90 cm
  • Vægt: 2,8-4 kg
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-28 dage
  • Ungetid: 70-77 dage

  Vidste du det?

  Islommens skrig eller kald i yngletiden kan ofte høres på stor afstand. Skriget er klagende, vrinskende og minder lidt om en hysterisk eller sindssyg latter. Fuglens skrig bruges da også i gyserfilm.

  Aktivitetsark

  Læs om islom