Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hvidklire

Latinsk navn: Tringa nebularia
Engelsk navn: Greenshank
Tysk navn: Grünschenkel
Svensk navn: Gluttsnäppa
Norsk navn: Gluttsnipe
Klasse: Fugle Orden: Mågevadefugle Familie: Sneppefugle

Hvidkliren er en almindelig trækgæst i Danmark i april-oktober.  Hvidkliren yngler dog kun nord for Danmark. Den lever normalt enkeltvis eller i mindre flokke på træk gennem Danmark. Hvidkliren ses især langs lavvandede kyster på strandenge og ved søer.

Kendetegn
I yngledragt er hvidkliren gråbrun på oversiden med sorte strejf og hvid på undersiden og brystet med sorte pletter. Halsen og hovedet er gråt, mens benene er lange og grønlige. Det lange blågrå næb med mørk spids buer let opad. Om vinteren er hvidkliren mere hvidgrå.

Føde
Hvidkliren lever af vandinsekter, orme, frøer, muslinger, krebsdyr, snegle samt småfisk som fx hundestejler, der ofte fanges ved, at hvidkliren løbet med åbent næb under vand.

 • Hvidklire © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Hvidklire © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 53-62 cm
  • Længde: 30-34 cm (heraf næbbet 5 cm)
  • Vægt: 140-270 g
  • Max levealder: 24 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24 dage
  • Ungetid: 25-31 dage

  Vidste du det?

  I Vadehavet er der i efteråret store flokke med flere tusinde hvidklirer i selskab med andre vadefugle som fx rødben og ryler. Hvidklirerne raster her, inden de flyver sydpå til Sydeuropa og Afrika for at overvintre.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 53-62 cm
  • Længde: 30-34 cm (heraf næbbet 5 cm)
  • Vægt: 140-270 g
  • Max levealder: 24 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24 dage
  • Ungetid: 25-31 dage

  Vidste du det?

  I Vadehavet er der i efteråret store flokke med flere tusinde hvidklirer i selskab med andre vadefugle som fx rødben og ryler. Hvidklirerne raster her, inden de flyver sydpå til Sydeuropa og Afrika for at overvintre.

  Aktivitetsark

  Læs om hvidklire
  Hvidklire print
  Hvidklire læs og skriv
  Hvidklire gæt, tegn, mal
  Hvidklire mal og gæt
  Hvidklire tegn
  Fugle ved kyst og hav 1 print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3