Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hvidbrystet præstekrave

Latinsk navn: Charadrius alexandrinus
Engelsk navn: Kentish plover
Tysk navn: Seeregenpfeifer
Svensk navn: Svartbent strandpipare
Norsk navn: Hvitbrystlo
Klasse: Fugle Orden: Mågevadefugle Familie: Brokfugle

Den hvidbrystede præstekrave er en ret sjælden yngle- og trækfugl i Danmark. Den kommer i marts-april og trækker bort igen juli-september. Fuglen lever langs stranden, hvor den yngler og lægger sine æg.

Kendetegn
Hvidbrystet præstekrave er en lille fugl med ret lange, mørke ben og en kort hale. Næbbet er sort. Hannen er gråbrun på oversiden, hvid på undersiden og brystet, og har en sort streg på hver side af halsen og gennem hvert øje. Panden er også sort, mens issen gylden eller rødbrun. Hunnen er mere brunlig.

Føde
Præstekraver lever af forskellige små krebsdyr, insekter, orme og bløddyr, som fuglene finder langs vandet på stranden.

 • Hvidbrystet præstekrave © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Hvidbrystet præstekrave © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 42-58 cm
  • Længde: 16 cm
  • Vægt: 40-60 g
  • Maks. levealder: 19 år
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 24-27 dage
  • Ungetid: 26-31

  Vidste du det?

  I Danmark yngler der hvert år ca. 60-70 par hvidbrystede præstekraver. Yngleparrene findes hovedsageligt i Vadehavet - især på Rømø - på store, åbne sandstrande eller andre flade sandområder med meget lav vegetation. Den kan også yngle i klitter.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 42-58 cm
  • Længde: 16 cm
  • Vægt: 40-60 g
  • Maks. levealder: 19 år
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 24-27 dage
  • Ungetid: 26-31

  Vidste du det?

  I Danmark yngler der hvert år ca. 60-70 par hvidbrystede præstekraver. Yngleparrene findes hovedsageligt i Vadehavet - især på Rømø - på store, åbne sandstrande eller andre flade sandområder med meget lav vegetation. Den kan også yngle i klitter.

  Aktivitetsark

  Læs om hvidbrystet præstekrave
  Hvidbrystet præstekrave print
  Hvidbrystet præstekrave læs og skriv
  Hvidbrystet præstekrave gæt, tegn, mal
  Hvidbrystet præstekrave mal og gæt
  Hvidbrystet præstekrave tegn
  Fugle ved kyst og hav 1 print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3