Skip to main content
Af Jørgen Steen

Huldue

Latinsk navn: Columba oenas
Engelsk navn: Stock Dove
Klasse: Fugle
Orden: Duefugle
Familie: Duer

Hulduen er en ret almindelig ynglefugl i hele landet, men der er flest i Østjylland og på Øerne. Trækfugl, der forlader Danmark om vinteren. Hulduer er sky og lever skjult i gamle løvskove, parker og skovbryn ved åbent, dyrket land. Hulduen er også en almindelig trækgæst i landet forår og efterår. 

Kendetegn
Hulduen er en lille gråblå due med skinnende metalgrønne pletter på halsens sider, rosa bryst, lysegrå undervinger, sorte vingebånd og sort vingebagkant. Hulduer flyver med vingerne højt hæftet i et V.

Føde
Hulduer lever af forskellige plantedele som urter, korn, friske skud, rødder, knopper, blade, frø og bær. De æder også insekter og snegle.

 • Huldue © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Huldue © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 60-69 cm
  • Længde: 28-33 cm
  • Vægt: 250-340 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 16-18 dage
  • Ungetid: 20-30 dage

  Vidste du det?

  Hulduer yngler og bygger reder i hulrum i gamle træer, bygninger og bunkers fra krigen eller bruger kaninhuller, redekasser og sortspætters gamle redehuller som deres egne ynglehuller. 

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 60-69 cm
  • Længde: 28-33 cm
  • Vægt: 250-340 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 16-18 dage
  • Ungetid: 20-30 dage

  Vidste du det?

  Hulduer yngler og bygger reder i hulrum i gamle træer, bygninger og bunkers fra krigen eller bruger kaninhuller, redekasser og sortspætters gamle redehuller som deres egne ynglehuller. 

  Aktivitetsark

  Læs om huldue
  Huldue læs og skriv
  Huldue gæt, tegn, mal
  Huldue mal og gæt
  Huldue tegn