Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hedehøg

Latinsk navn: Circus pygargus
Engelsk navn: Montagu’s Harrier
Tysk navn: Wiesenweihe
Svensk navn: Mindre kärrhök
Norsk navn: Enghauk
Klasse: Fugle Orden: Rovfugle Familie: Høgefugle

Hedehøgen er en sjælden ynglefugl i det sydvestlige Jylland på korn- og græsmarker, heder, enge og i åbne marskområder. Hedehøgen er en trækfugl, der kommer til Danmark i april/maj og trækker afsted igen til august/september for at overvintre i Afrika.

Kendetegn
Hedehøgen er en elegant kærhøg med lange, slanke vinger og lang hale. Hannen er gråblå med sorte vingespidser, sort vingebånd og lys bug med rustbrune til gråsorte længdestriber. Hunnen er brun med sort vingebånd, brede sorte tværbånd på halen, hvid overgump og rustrøde længdestriber på undersiden. Hedehøgen flyver lavt over jorden med højt løftede vinger.

Føde
Rovfuglens føde består af smågnavere, krybdyr, større insekter, fugleunger og småfugle. 

 • Hedehøg han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Hedehøg han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Hedehøg hun © Kirsten Hjørne
  Hedehøg hun © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 98-110 cm
  • Længde: 44-45 cm
  • Vægt (han): 225-300 g
  • Vægt (hun): 300-450 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  I nogle områder samarbejder landmænd med ornitologer om at beskytte hedehøgens unger, da ungerne er meget udsatte, når landmændene høster. Det er vigtigt, at man ikke forstyrrer hedehøgen i yngletiden, og at der er åbne områder, hvor fuglende kan søge føde, nær ynglestederne.

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 98-110 cm
  • Længde: 44-45 cm
  • Vægt (han): 225-300 g
  • Vægt (hun): 300-450 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  I nogle områder samarbejder landmænd med ornitologer om at beskytte hedehøgens unger, da ungerne er meget udsatte, når landmændene høster. Det er vigtigt, at man ikke forstyrrer hedehøgen i yngletiden, og at der er åbne områder, hvor fuglende kan søge føde, nær ynglestederne.

  Aktivitetsark

  Læs om hedehøg
  Hedehøg print
  Kender du rovfugle i det åbne land
  Hedehøg læs og skriv
  Hedehøg gæt, tegn, mal
  Hedehøg mal og gæt
  Hedehøg tegn
  Dyrenes bygning rovfugl