Skip to main content
Af Jørgen Steen

Havlit

Latinsk navn: Clangula hyemalis
Engelsk navn: Long-tailed Duck
Tysk navn: Eisente
Svensk navn: Alfågel
Norsk navn: Havelle
Klasse: Fugle Orden: Andefugle Familie: Svaner, gæs og ænder

Havlitten er en lille dykand, som forekommer almindeligt i de danske farvande om vinteren.

Kendetegn
Havlitten har en lys krop og ret ensfarvede mørke vinger. I vinterdragt har hannen lyst hoved og hals med mørkt omkring øjet, i sommerdragten er det modsat. Hannen kendes på sine forlængede halefjer.

Føde
Havlitten kan dykke mere end 100 m ned under havoverfladen efter føden, som især består af snegle og muslinger samt krebsdyr, insekter og fisk.

 • Havlit © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Havlit © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Havlit hun © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Havlit hun © Kirsten Hjørne - Naturporten

  Fakta

  • Levested: Kyst og hav
  • Vingefang: 65-82 cm
  • Længde: 38-58 cm (uden halefjer)
  • Vægt: 500-950 g
  • Maks. levealder: 22 år
  • Kuldstørrelse: 6-9 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  Havlitten er udbredt i de arktiske områder og yngler både ved kysterne samt ved søer og floder. I Danmark er havlitten en meget sjælden gæst om sommeren, men en meget almindelig træk- og vintergæst. Havlitter opholder sig ofte langt til havs, hvor dn søger føde på ret dybt vand. De kan dykke til mere end 100 meters dybde.

  Fakta

  • Levested: Kyst og hav
  • Vingefang: 65-82 cm
  • Længde: 38-58 cm (uden halefjer)
  • Vægt: 500-950 g
  • Maks. levealder: 22 år
  • Kuldstørrelse: 6-9 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  Havlitten er udbredt i de arktiske områder og yngler både ved kysterne samt ved søer og floder. I Danmark er havlitten en meget sjælden gæst om sommeren, men en meget almindelig træk- og vintergæst. Havlitter opholder sig ofte langt til havs, hvor dn søger føde på ret dybt vand. De kan dykke til mere end 100 meters dybde.

  Aktivitetsark

  Havlit print