Af Jørgen Steen

Fiskeørn

Latinsk navn: Pandion haliaetus
Engelsk navn: Osprey
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Glenter, ørne og høge

Fiskeørnen er ret almindelig i Danmark om sommeren, og den ses hyppigt i træktiden aptil-maj og august-september. Det er dog sjældent, den yngler i Danmark, men nogle få par registreres hvert år. De ynglende fiskeørne holder til ved søer med tætte bevoksninger samt ved åer og kyster.

Kendetegn
Fiskeørnen har lange vinger, hvid underside og mørk overside. Benene er lange med store, kraftige gribekløer.

Føde
Fiskeørnen æder især større fisk. Den står stille i luften med baskende vinger ca. 25 meter over vandoverfladen, og udser sig en fisk, hvorefter den styrtdykker og griber sit bytte med kløerne.

 

 

  • Fiskeørn © Kirsten Hjørne - Naturporten
    Fiskeørn © Kirsten Hjørne - Naturporten

Fakta

Levesteder: Sø og 
vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 145-160 cm
Længde: 55 cm
Vægt han: 1.200-1.750 g
Vægt hun: 1.200-2.050 g
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Vidste du det?

Fiskeørnen ynglede tidligere flere steder i Danmark, men den forsvandt, da man bekæmpede rovfugle i starten af 1900-tallet. Der har været forsøg på at hjælpe fiskeørnen ved at skabe gode ynglepladser, men det er endnu ikke lykkedes at genetablere den gamle danske bestand.

Fakta

Levesteder: Sø og 
vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 145-160 cm
Længde: 55 cm
Vægt han: 1.200-1.750 g
Vægt hun: 1.200-2.050 g
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Vidste du det?

Fiskeørnen ynglede tidligere flere steder i Danmark, men den forsvandt, da man bekæmpede rovfugle i starten af 1900-tallet. Der har været forsøg på at hjælpe fiskeørnen ved at skabe gode ynglepladser, men det er endnu ikke lykkedes at genetablere den gamle danske bestand.

Aktivitetsark

Læs om fiskeørn
Dyrenes bygning rovfugl

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.