Af Jørgen Steen

Engsnarre

Latinsk navn: Crex crex
Engelsk navn: Corncrake, Landrail
Klasse: Fugle
Orden: Tranefugle
Familie: Vandhøns

Engsnarren ankommer til Danmark på træk i april/maj og trækker bort igen til august/september for at overvintre i Afrika. Arten lever i det åbne land på dyrkede marker, græsmarker og græsenge med tæt græsvegetation. Engsnarren er en sjælden ynglefugl her i landet.  

Kendetegn
På oversiden er engsnarren rødbrun med sorte dråbeformede aftegninger. Halssider, bryst og strube er gråbeige, og bug, flanker og gump er rustrøde med hvide tværstriber. Næbbet er kort, kraftigt og svagt rødligt. 

Føde
Engsnarrens føde består af insekter, snegle, regnorme, andre smådyr og græsfrø, som den finder i den tætte vegetation.

 • Engsnarre © Kirsten Hjørne
  Engsnarre © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land
 • Vingefang: 46-53 cm
 • Længde: 23-27 cm
 • Vægt: 135-200 g
 • Maks. levealder: 3 år
 • Kuldstørrelse: 8-12 æg
 • Antal kuld: 2
 • Rugetid: 16-19 dage
 • Ungetid: 60 dage

Vidste du det?

Engsnarren lever godt skjult i vegetationen, og man ser den meget sjældent. Dog kan man være heldig at høre hannens tørre og hæse parringskald "crex crex" om natten. Hannens kald har givet arten sit latinske navn. 

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land
 • Vingefang: 46-53 cm
 • Længde: 23-27 cm
 • Vægt: 135-200 g
 • Maks. levealder: 3 år
 • Kuldstørrelse: 8-12 æg
 • Antal kuld: 2
 • Rugetid: 16-19 dage
 • Ungetid: 60 dage

Vidste du det?

Engsnarren lever godt skjult i vegetationen, og man ser den meget sjældent. Dog kan man være heldig at høre hannens tørre og hæse parringskald "crex crex" om natten. Hannens kald har givet arten sit latinske navn. 


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.