Skip to main content
Af Jørgen Steen

Ederfugl

Latinsk navn: Somateria mollissima
Engelsk navn: Common Eider
Tysk navn: Eiderente
Svensk navn: Ejder
Norsk navn: Ærfugl
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Ederfuglen er almindeligt udbredt i Danmark, hvor man kan se fuglene i store flokke hele året, men især om vinteren. Der yngler ca. 25.000 par edderfugle langs de danske kyster og på småøer i de indre farvande. Ederfuglen kan dykke over 20 m efter føde, men den foretrækker dog at søge føde på ret lavt vand.

Kendetegn
Hannen har i yngletiden en kontrastrig sort og hvid fjerdragt, hvor pande og underside er sort, og oversiden og kinder er hvide. Hannens nakke er grønlig og brystet rødlige. Hunnen er brun med sorte pletter og en lys næbspids. Ederfugle har lange, trekantede næb.

Føde
Ederfugle lever af blåmuslinger, snegle, fisk og krebsdyr. Ungerne æder især tanglopper.

 • Ederfugl han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Ederfugl han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Ederfugl hun © Kirsten Hjørne
  Ederfugl hun © Kirsten Hjørne
 • Ederfugl hun med under © Kirsten Hjørne
  Ederfugl hun med under © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 80-110 cm
  • Længde: Ca. 58-60 cm
  • Vægt: 1200-2800 g
  • Max levealder: 37 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25-28 dage
  • Ungetid: 65-75 dage

  Vidste du det?

  Om vinteren kommer flere tusinde ederfugle til Danmark for at overvintre. Faktisk overvintrer ca. 1/4 af alle europæiske ederfugle i danske farvande. Fuglene raster i store flokke på havet i lavvandede områder nær muslingebanker. Bestanden af ederfugle er faldende, hvilket måske skyldes væksten af havørne.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 80-110 cm
  • Længde: Ca. 58-60 cm
  • Vægt: 1200-2800 g
  • Max levealder: 37 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25-28 dage
  • Ungetid: 65-75 dage

  Vidste du det?

  Om vinteren kommer flere tusinde ederfugle til Danmark for at overvintre. Faktisk overvintrer ca. 1/4 af alle europæiske ederfugle i danske farvande. Fuglene raster i store flokke på havet i lavvandede områder nær muslingebanker. Bestanden af ederfugle er faldende, hvilket måske skyldes væksten af havørne.

  Aktivitetsark

  Læs om ederfugl
  Ederfugl han print
  Ederfugl hun print
  Ederfugl læs og skriv
  Ederfugl gæt, tegn, mal
  Ederfugl mal og gæt
  Ederfugl tegn
  Kender du ænder og gæs
  Fugle ved kyst og hav 1 Print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3