Skip to main content
Af Jørgen Steen

Dværgfalk

Latinsk navn: Falco columbarius
Engelsk navn: Merlin
Tysk navn: Merlin
Svensk navn: Stenfalk
Norsk navn: Dvergfalk
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Dværgfalken er en almindelig trækgæst i Danmark forår og efterår. Enkelte fugle overvintrer også hos os. Dværgfalkene kan ses på træk i åbne områder langs kysten. Dværgfalken yngler ikke i Danmark.

Kendetegn
Hunnen er større end hannen. Hun har en mørkebrun ryg, stribet hale og plettet, lys underside. Hannen er har en blågrå overside, sorte halespidser, rødlig nakke samt plettet, rustbrun underside. Ungfuglene er brune. Dværgfalken er Europas mindste falk. Den har korte, spidse vinger samt en lang hale.

Føde
Dværgfalken lever især af af småfugle, som den jager og fanger i luften. Den tager også mus og guldsmede.

 • Dværgfalk © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Dværgfalk © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 50-69 cm
  • Længde: 25-30 cm
  • Vægt (han): 140-180 g
  • Vægt (hun): 190-230 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-32 dage
  • Ungetid: 28-32 dage

  Vidste du det?

  Dværgfalken trækker nordpå og yngler i fjelde eller tundraområder. Dværgfalkene bygger ikke selv reder, men de genbruger i stedet andre fugles reder eller lægger æggene i fordybninger eller i skråninger. Æggene udruges af både hannen og hunnen. Ungerne passes og fodres af begge forældre i den første tid.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 50-69 cm
  • Længde: 25-30 cm
  • Vægt (han): 140-180 g
  • Vægt (hun): 190-230 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-32 dage
  • Ungetid: 28-32 dage

  Vidste du det?

  Dværgfalken trækker nordpå og yngler i fjelde eller tundraområder. Dværgfalkene bygger ikke selv reder, men de genbruger i stedet andre fugles reder eller lægger æggene i fordybninger eller i skråninger. Æggene udruges af både hannen og hunnen. Ungerne passes og fodres af begge forældre i den første tid.

  Aktivitetsark

  Læs om dværgfalk
  Dværgfalk print
  Kender du rovfugle i det åbne land
  Dværgfalk læs og skriv
  Dværgfalk gæt, tegn, mal
  Dværgfalk mal og gæt
  Dværgfalk tegn
  Dyrenes bygning rovfugl
  Fugle ved kyst og hav 1 Print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3