Skip to main content
Af Jørgen Steen

Brushane

Latinsk navn: Philomachus pugnax
Engelsk navn: ♂ Ruff, ♀ Reeve
Tysk navn: Kampfläufer
Svensk navn: Brushane
Norsk navn: Brushane
Klasse: Fugle Orden: Mågevadefugle Familie: Sneppefugle

Brushanen er en almindelig trækgæst i Danmark forår-efterår, hvor den kan ses på fugtige enge og marker samt ved lavvandede kyster og søbredder. Brushanen optræder ofte i flokke med andre brushaner eller hjejler. Kun få fugle yngler eller overvintrer i Danmark. 

Kendetegn
I yngledragten har hannen en stor fjerkrave og to fjerører. Hannens bryst er sort, bugen er hvid, mens ryggen er brun med mørkere pletter. På næbbet har hannen små vorter. Hunnen er brun med pletter og hvid bug. Om vinteren er begge køn mere grå og lysere i fjerdragten.

Føde
Brushanen spiser orme, små bløddyr, insekter og plantefrø, som den finder på marker og enge eller på lavt vand. Den søger føde med næbbet stukket ned i mudderbunden.

 • Brushane han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Brushane han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Brushane hun © Kirsten Hjørne
  Brushane hun © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 46-58 cm
  • Længde (han): 29 cm
  • Længde (hun): 23 cm
  • Vægt: 70-230 g
  • Max levealder: 13 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 20-23 dage
  • Ungetid: 25-28 dage

  Vidste du det?

  I yngletiden samles hannerne med oppustede halskraver og fjerører og udfører danse, hvor de truer og angriber hinanden. Vinderen parrer sig med hunnen, der efterfølgende flyver væk og tager sig af æggene. Herefter fortsætter hannerne deres danse, og nye hunner kommer til.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 46-58 cm
  • Længde (han): 29 cm
  • Længde (hun): 23 cm
  • Vægt: 70-230 g
  • Max levealder: 13 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 20-23 dage
  • Ungetid: 25-28 dage

  Vidste du det?

  I yngletiden samles hannerne med oppustede halskraver og fjerører og udfører danse, hvor de truer og angriber hinanden. Vinderen parrer sig med hunnen, der efterfølgende flyver væk og tager sig af æggene. Herefter fortsætter hannerne deres danse, og nye hunner kommer til.

  Aktivitetsark

  Læs om brushane
  Brushane print
  Brushane læs og skriv
  Brushane gæt, tegn, mal
  Brushane mal og gæt
  Brushane tegn
  Fugle ved kyst og hav 1 print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3