Skip to main content
Af Jørgen Steen

Blisgås

Latinsk navn: Anser albifrons
Engelsk navn: Greater white-fronted goose
Tysk navn: Blässgans
Svensk navn: Bläsgås
Norsk navn: Tundragås
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Blisgæssene er opdelt i flere racer, som yngler i henholdsvis Nordsibirien, det nordlige Canada og Alaska samt Vestgrønland. De blisgæs, som ses i Danmark, stammer især fra den nordsibiriske bestand, som er Europas største gåsebestand. Der ses dog relativt få blisgæs i Danmark, da trækruten går længere mod sydøst, men antallet af rastende blisgæs er steget markant i de seneste år.

Kendetegn
Blisgåsen er en mellemstor gås med grå fjerdragt, orange ben og lyserødt næb. Den voksne fugl kan kendes på de mørke tværstriber på bugen og den hvide pandeblis.

 • Blisgås © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Blisgås © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  Vingefang: 130-165 cm
  Længde: 70 cm
  Vægt han: 2.100-2.500 g
  Vægt hun: 1.900-2.200 g
  Ynglealder: 3 år
  Kuldstørrelse: 5-6 æg
  Antal kuld: 1
  Rugetid: 27-28 dage
  Ungetid: 40-43 dage

  Vidste du det?

  Flere steder på Fyn og i marsklandet kan man se store flokke af blisgæs i februar-april. Om efteråret ses blisgæssene mest i den sydøstlige del af landet og på Bornholm. De seneste år har der i Danmark været meget store overvintrende flokke af blisgæs.

  Fakta

  Vingefang: 130-165 cm
  Længde: 70 cm
  Vægt han: 2.100-2.500 g
  Vægt hun: 1.900-2.200 g
  Ynglealder: 3 år
  Kuldstørrelse: 5-6 æg
  Antal kuld: 1
  Rugetid: 27-28 dage
  Ungetid: 40-43 dage

  Vidste du det?

  Flere steder på Fyn og i marsklandet kan man se store flokke af blisgæs i februar-april. Om efteråret ses blisgæssene mest i den sydøstlige del af landet og på Bornholm. De seneste år har der i Danmark været meget store overvintrende flokke af blisgæs.

  Aktivitetsark

  Læs om blisgås
  Blisgås print
  Dyrenes bygning andefugl
  Kender du ænder og gæs