Af Jørgen Steen

Blåhals

Latinsk navn: Luscinia svecica
Engelsk navn: Bluethroat
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Smådrosler og fluesnappere

Blåhalsen findes i to racer i Danmark. En sydlig art, som yngler i Sydvestjylland og en nordlig art, som ses på træk gennem Danmark. Blåhalsen yngler i tæt krat eller tagrør langs grøfter og i våde enge. 

Kendetegn
Blåhalsen kendes især på den lysende blå hals. Den nordlige art har en rød plet på struben, mens den sydlige art har en hvid plet midt på struben.

Føde
Blåhalsene lever mest  af småinsekter som biller, myg og fluer samt larver og små snegle, men de kan også æde bær og frugt.

 • Blåhals © Kirsten Hjørne
  Blåhals © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land
 • Vingefang: 20-22,5 cm
 • Længde: 13-14 cm
 • Vægt: 15-23 g
 • Maks. levealder: ca. 10 år
 • Kuldstørrelse: 5-7 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 14 dage
 • Ungetid: 14 dage

Vidste du det?

De sydlige blåhalse flyver om efteråret sydpå til Middelhavs-området eller den afrikanske savanne. De nordlige blåhalse kommer på træk fra Skandinavien og flyver mod mod sydøst.

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land
 • Vingefang: 20-22,5 cm
 • Længde: 13-14 cm
 • Vægt: 15-23 g
 • Maks. levealder: ca. 10 år
 • Kuldstørrelse: 5-7 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 14 dage
 • Ungetid: 14 dage

Vidste du det?

De sydlige blåhalse flyver om efteråret sydpå til Middelhavs-området eller den afrikanske savanne. De nordlige blåhalse kommer på træk fra Skandinavien og flyver mod mod sydøst.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.