Skip to main content
Af Jørgen Steen

Blå kærhøg

Latinsk navn: Circus cyaneus
Engelsk navn: Hen Harrier, Northern Harrier
Tysk navn: Kornweihe
Svensk navn: Blå kärrhök
Norsk navn: Myrhauk
Klasse:
Fugle Orden: Rovfugle Familie: Høgefugle

Blå kærhøg er en almindelig trækfugl i Danmark forår og efterår samt en udbredt vintergæst i landet. Blå kærhøg lever i det åbne land med marker, enge og heder.

Kendetegn
Hannen er blågrå med sorte vingespidser. Bugen og undersiden er hvid med sort vingebagkant. Hunnen er brunstribet med lysere bug. Både han og hun har en hvid overgump. Blå kærhøg flyver lavt over landskabet med højt løftede vinger i en glidende flugt. 

Føde
Føden består af små gnavere og småfugle. Antallet af lemminger og mus i de lande, hvor blå kærhøg yngler, svinger meget. Det har stor betydning for bestanden af blå kærhøg og derfor også antallet af trækfugle i Danmark.

 • Blå kærhøg (Han) © Kirsten Hjørne
  Blå kærhøg (Han) © Kirsten Hjørne
 • Blå kærhøg (Hun) © Kirsten Hjørne
  Blå kærhøg (Hun) © Kirsten Hjørne

  Fakta

  Levesteder: Det åbne land
  Vingefang: 100-120 cm
  Længde: 45-55 cm
  Vægt (han): 300-400 g
  Vægt (hun): 400-700 g
  Maks. levealder: 17 år
  Kuldstørrelse: 3-6 æg
  Antal kuld: 1
  Rugetid: 29-31 dage
  Ungetid: 35-42 dage

  Vidste du det?

  Blå kærhøg er en meget sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark. Flere par har dog tidligere ynglet enkelte steder i den sydlige og sydvestlige del af Jylland i områder med enge, heder, strandsumpe, moser og rørskov. 

  Fakta

  Levesteder: Det åbne land
  Vingefang: 100-120 cm
  Længde: 45-55 cm
  Vægt (han): 300-400 g
  Vægt (hun): 400-700 g
  Maks. levealder: 17 år
  Kuldstørrelse: 3-6 æg
  Antal kuld: 1
  Rugetid: 29-31 dage
  Ungetid: 35-42 dage

  Vidste du det?

  Blå kærhøg er en meget sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark. Flere par har dog tidligere ynglet enkelte steder i den sydlige og sydvestlige del af Jylland i områder med enge, heder, strandsumpe, moser og rørskov. 

  Aktivitetsark

  Læs om blå kærhøg
  Blå kærhøg print
  Kender du rovfugle i det åbne land
  Blå kærhøg læs og skriv
  Blå kærhøg gæt, tegn, mal
  Blå kærhøg mal og gæt
  Blå kærhøg tegn
  Dyrenes bygning rovfugl