Af Jørgen Steen

Bjerglærke

Latinsk navn: Eremophila alpestris
Engelsk navn: Horned lark
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Lærker

Bjerglærken er en trækgæst i Danmark. Den er på størrelse med sanglærken, men lidt slankere. Bjerglærken er udbredt i dele af Europa, Mellemøsten, det nordlige Rusland og Sibirien, Centralasien samt største delen af Nordamerika. Den optræder dels i tundra-, dels i bjergområder, gerne over trægrænsen. I Europa yngler den i de skandinaviske fjeldområder og på Balkan.

Kendetegn
Den kendes bedst på sine karakteristiske hovedtegninger i vekslende gult og sort samt de små, spidse, sorte ”horn” øverst på issen. Farverne er tydeligst hos hannen. Benene er mørkere end de øvrige lærkers.

  • Bjerglærke © Kirsten Hjørne
    Bjerglærke © Kirsten Hjørne

Fakta

Vingefang: 30-35 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 33-45 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 10-14 dage
Ungetid: 12 dage

Vidste du det?

Om sommeren lever bjerglærken mest af insekter og edderkopper. Ungerne fodres også især med insekter. Resten af året tager bjerglærken frø fra græs og forskellige urter.

Fakta

Vingefang: 30-35 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 33-45 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 10-14 dage
Ungetid: 12 dage

Vidste du det?

Om sommeren lever bjerglærken mest af insekter og edderkopper. Ungerne fodres også især med insekter. Resten af året tager bjerglærken frø fra græs og forskellige urter.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.